Техніко – економічні показники

Найменування показників Кількість
Кошторисна вартість покриття, тис.грн.
Фонд зарплати, тис.грн.
Середньомісячна зарплата одного робітника, грн.
Приріст продуктивності праці, %
Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, грн.
Скорочення тривалості робіт, днів
Рентабельність бригади, %
Фондовіддача основних фондів, грн./грн.
Коефіцієнт фондоозброєності бригади, грн./грн.

Графік1-Скорочення витрат матеріалів при вантажно-розвантажувальних роботах за рахунок впровадження заходів по зниженню вартості , % .

Графік 2- Скорочення терміну робіт.

Графік 3 –Кошторисна вартість покриття до та після впровадження заходів по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт , млн. грн.


0000054520059762.html
0000116792361495.html
    PR.RU™