Тема 10. Трудова дисципліна.

Питання які розглядаються на семінарі:

1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

2. Види дисциплінарної відповідальності.

3. Поняття, види і порядок застосування дисциплінарних стягнень, у тому числі в органах внутрішніх справ.

Перелік ключових термінів і понять

Трудова дисципліна, методи забезпечення трудової дисципліни, загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність, внутрішній трудовий розпорядок, дисциплінарне стягнення

Завдання до самостійної роботи:

Поняття і правові методи забезпечення трудової дисципліни.

· Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

· Обов’язки сторін трудового договору.

· Заохочення за успіхи в роботі. Поняття, види і порядок застосування заохочень.

· Дисциплінарна відповідальність та її види. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.

· Дисциплінарні стягнення, їх види, порядок накладення, оскарження, строк дії і зняття.

· Заходи громадського впливу до порушників трудової дисципліни.

· Службова дисципліна в органах внутрішніх справ.

· Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України.

· Заохочення, що можуть застосовуватись до осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

· Види дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватись до осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

· Порядок та строки накладення, виконання, зняття і оскарження дисциплінарних стягнень.

Контрольні запитання і завдання

· З’ясувати чим регулюється загальна дисциплінарна відповідальність?

· Чим регулюється спеціальна дисциплінарна відповідальність?

· Поняття дисциплінарного стягнення.

· Які дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників?

· Які дисциплінарні стягнення застосовуються до осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ?

· Порядок накладення дисциплінарного стягнення на працівника.

· Порядок накладення дисциплінарного стягнення на осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

· Оскарження дисциплінарного стягнення працівником.

Оскарження дисциплінарного стягнення особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


0001546458705620.html
0001619604682771.html
    PR.RU™