Задача 48

Розрахувати суму лізингових платежів за договором фінансового лізингу зі сплатою авансу при укладенні договору і вживанні прискореної амортизації. Скласти графік сплати лізингових внесків. Показати структуру витрат лізингоотримувача.

Умови договору:

1. Вартість майна-предмету договору - 160,0 млн. грн.

2. Термін договору - 5 років.

3. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 10 % річних.

4. Ставка податку на додану вартість - 20%.

5. Лізингодатель одержав кредит в сумі 160 млн. грн. під 20% річних.

6. Відсоток комісійної винагороди лізингодателю -10% річних.

7. Додаткові послуги лізингодателя, передбачені договором лізингу - 8,0 млн. грн.

8. Лізингоодержувач при укладенні договору сплачує лізингодателю аванс в сумі — 80,0 млн. грн.

9. Лізингові внески сплачуються рівними частками щомісячно 1-го числа кожного місяця.

Задача 49.

Розрахувати суму лізингових платежів за договором фінансового лізингу, що надає лізингоодержувачу право викупу майна-предмету договору за залишковою вартістю після закінчення терміну договору. Скласти графік сплати лізингових внесків. Показати структуру витрат лізингоотримувача.

Умови договору:

1.Вартість майна-предмету договору — 160,0 млн. грн.

2.Термін договору - 6 років.

3. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 10 % річних.

4. Процентна ставка за кредитом, використаному лізингодателем на придбання майна — 20% річних.

5. Відсоток комісійної винагороди - 12 % річних.

6. Додаткові послуги лізингодателя, всього - 4,2 млн. грн.

7. Ставка податку на додану вартість – 20%.

8. Лізингоодержувач має право викупити майно після закінчення терміну договору за залишковою вартістю.

9. Лізингові внески здійснюються щорічно рівними частками починаючи з 1-го року.


Таблиця варіантів контрольної роботи з дисципліни « Внутрішній економічний механізм підприємства »

за спеціальністю « Економіка підприємства »

Передостання цифра шифру Остання цифра шифру
питання 1,26 2,27 3,28 4,29 5,30 6,31 7,32 8,33 9,34 10,35
задачі 1;19.1;37 2.1;6;46 5;16;41.1 10.1;23;40 3.1;27;38 8;21.5;45 13;24;49 20;33.1;36 9;34;48 12.1;35;44
питання 11,36 12,37 13,38 14,39 15,40 16,41 17,42 18,43 19,44 20,45
задачі 11;36;41.2 12.2;20;26 13;18;38 14;39;47 3.2;15;40 10.2;16;27 17;35;42 12.3;18;43 19.2;30;44 4.2;20;45
питання 21,46 22,47 23,48 24,49 25,50 1,20 2,21 3,22 4,23 5,24
задачі 2.3;23;46 4.3;25;47 6;22.3;32 15;24;41.3 3.3;27;42 1;12.2;20 10.3;21.3;37 3.3;8;40 4.3;35;41.2 5;24;33.3
питання 6,25 7,26 8,27 9,28 10,29 11,30 12,31 13,32 14,33 15,34
задачі 6;25;44 7;26;33.4 8;27;46 9;28;41.4 10.4;29;39 11;30;44 12.4;31;47 13;32;45 14;33.4;39 15;34;40
питання 16,35 17,36 18,37 19,38 20,39 21,40 22,41 23,42 24,43 25,44
задачі 16;35;41.5 7;26;46 5;11;45 19.5;38;49 10.5;24;37 4.5;15;21.5 11;22.5;43 23;25;48 14;18;46 25;28;44
питання 26,45 27,46 28,47 29,48 30,49 31,50 1,16 2,17 3,18 4,19
задачі 3.6;12.6;45 10.6;20;40 19.6;28;47 2.1;29;36 11;30;41.6 6;21.6;31 1;16;33.6 2.6;17;46 8;18;38 16;25;39
питання 5,20 6,21 7,22 8,23 9,24 10,25 11,26 12,27 13,28 14,29
задачі 5;20;33.7 6;21.7;45 17;24;37 8;23;44 19.7;26;36 10.7;25;43 21.7;38;40 12.7;27;39 4.7;13;28 14;20;29
питання 15,30 16,31 17,32 18,33 19,34 20,35 21,36 22,37 23,38 24,39
задачі 15;30;41.8 6;19.8;49 7;17;32 3.8;10.8;31 9;16;34 15;20;35 5;38;46 2.8;33.8;37 14;21.8;38 10.8;24;48
питання 25,40 26,41 27,42 28,43 29,44 30,45 31,46 32,47 33,48 34,49
задачі 4.9;12.9;40 7;26;41.9 18;27;45 11;16;28 3.9;29;44 9;19.9;40 5;31;46 10.9;32;38 17;27;37 4.10;34;49
питання 35,50 1,31 2,32 3,33 4,34 5,35 6,36 7,37 8,38 9,39
задачі 2.10;23;46 1;10.10;45 21.10;32;38 3.10;33.10;43 12.10;18;34 5;35;41.10 6;19.11;28 7;27;47 17;36;38 9;39;45

0002866903342378.html
0002922682985122.html
    PR.RU™