Базові поняття реляційних баз даних: тип даних, домен, атрибут, кортеж, первинний ключ, відносини і їх види. Унікальні і зовнішні ключі

У реляційних базах даних дані зібрані|повизбирувати| в таблиці, які у свою чергу|своєю чергою,в свою чергу| складаються із стовпців і рядків, на перетині|пересіченні| яких розташовані|схильні| осередки|чарунки,вічка,комірки|.

Тип даних - характеристика набору даних, яка визначає:

- діапазон| можливих значень даних з|із| набору;

- допустимі операції, які можна виконувати над цими значеннями;

- спосіб зберігання цих значень в пам'яті.

Зазвичай|звично| в сучасних реляційних базах даних допускається зберігання символьних, числових даних (точних і приблизних), спеціалізованих числових даних (таких, як «гроші»), а також спеціальних «темпоральних» даних (дата, час, часовий інтервал). Також підтримується можливість|спроможність| визначення користувачами власних типів даних.

Домен – зарезервований| тип для створеної змінної або поля, який містит|утримує|ь в собі шаблонний варіант, Це набір допустимих значень одного або декількох атрибутів. Наприклад, домен "Імена" визначений на базовому тип|типові|і рядків символів, ал|та|е в число його значень можуть входити тільк|лише|и ті рядки, які можуть зображат|змальовувати|и ім'я (зокрема, такі рядки не можуть починатися з м'якого знаку).

Атрибут – пойменований стовпець відношення|ставлення|.

Кортеж – рядок таблиці, впорядкований набір з|із| N елементів.

Первинний ключ|джерело| – це потенційний ключ|джерело|, який вибраний для унікальної ідентифікації кортежів усередині|всередині| відношення|ставлення|.

Потенційний ключ|джерело| – це супер ключ|джерело|, який не містить|утримує| підмножини, ключем| даного відношення|ставлення|, що є|з'являється,являється| потенційним ключем|джерело| для деякого відношення|ставлення| R володіє 2-ма| властивостями:

1. Унікальність - в| кожному кортежі відношення|ставлення| R значення ключа.|джерела| Що єдиним чином ідентифікує цей кортеж.

2. Непроводиміть - ніяка|жодна| допустима підмножина ключа|джерела| що не має властивості унікальності.

Відношення|ставлення| може мати декілька потенційних ключів|джерела|. Один з таких ключів|джерел| вибирається як первинний ключ|джерело|, а решта ключів|джерел| називається альтернативними. Якщо ключ|джерело| складається з декількох атрибутів, то він називається складеним|складовим| ключем|.

Відношення|ставлення| – це плоска таблиця, яка складається із стовпців і рядків. Залежно від того, як співвідносяться ключові|джерельні| поля з|із| полями зв'язку розрізняють 3 види відносин:

1. 1 до багатьох (одному запису з|із| однієї таблиці(батьківською) відповідає декілька записів з|із| іншої|). Існує 2 види такого зв'язку: а) існує жорстка вимога, коли всякому|усякому| запису батьківської таблиці повинен відповідати запис з|із| дочірньої|; б)вимога не носить жорсткого характеру|вдачі|, деякі записи в батьківській таблиці можуть не мати пов'язаних з ними записів в дочірній таблиці.

2. 1 до 1(одному запису батьківської таблиці відповідає 1 запис в дочірній|). Використовується щоб база не була наповнена зайвою другорядною інформацією. Такий зв'язок уповільнює|сповільняє,сповільнює| отримання|здобуття| потрібної інформації.

3. багато до багатьох (декільком записам з|із| однієї таблиці відповідає декілька записів з|із| іншої таблиці). Відношення|ставлення| багато до багатьох завжди виражаються|виказують,висловлюють| за допомогою декількох зв'язків 1 до| багатьох.

Зовнішній ключ|джерело| – це атрибут або безліч атрибутів усередині|всередині| відношення|ставлення|, яке відповідає первинному ключу|джерелу| деякого відношення|ставлення|. Це поле таблиці, яке призначене для зберігання значення первинного ключа|джерела| іншої таблиці з метою організації зв'язку між цими таблицями. Кожне значення зовнішнього ключа|джерела| повинно бути|з'являтися,являтися| значенням потенційного ключа|джерела|. Зовнішній ключ|джерело| буде складеним|складовим| в тому разі,|у тому випадку| якщо потенційний ключ|джерело| буде складеним|складовим|. Атрибут, що входить в зовнішній ключ|джерело| повинен бути визначений на тому ж домені, що і атрибут потенційного ключа|джерела|. Не потрібно, щоб|аби| зовнішній ключ|джерело| був компонентом потенційного ключа|джерела|.


0003991931800956.html
0004102033809845.html
    PR.RU™